SUV/Crossover

XC90

XC60

XC40

Estate/Hatchback

V90

V60

V40

Saloon

S90

S60